Dairy engineers tab
Dairy engineers

Maatschappelijk verantwoord ondernemen,

De basis van ESL.

 

ESL-agri is onderdeel van ESL wat in 2001 is opgericht door Juriaan van Dam. ESL staat voor "Eerste Steen voor een Luchtkasteel". Een eerste concrete stap om dromen waar te maken. Het luchtkasteel van ESL is:

Samenwerken aan duurzame verbetering van het welzijn van mens en dier.

 

Welzijn en duurzaamheid bieden kansen voor ondernemers die verder kijken dan het huidige saldo op de bankrekening. Investeren in welzijn is niet langer een optie, maar een must. De huidige trends laten zien dat de vraag naar eerlijke producten verder zal toenemen. Als primaire sector zal hierop ingespeeld moeten worden. Als toeleverancier van de primaire sector levert ESL-agri hier graag een bijdrage aan.

 

Uw welzijn

Ook uw welzijn staat voorop bij ESL, bent u gelukkig en tevreden en hebben wij daaraan bijgedragen, dan groeien hieruit nieuwe kansen om de relatie in de toekomst verder uit te bouwen.

 

Ons welzijn

Winst is noodzakelijk om als onderneming, zonder overheidssteun, langdurig te blijven bestaan. Maar het welzijn van de medewerkers en oprichter van ESL wordt niet beter door een hogere winst. In alle menselijke basisbehoeften zal moeten worden voorzien, maar het welzijn wordt verder verbeterd door leuk werk, leuke mensen ontmoeten en voldoening.

 

Dierwelzijn

Dit is één van de uitgangspunten bij het installeren en ontwikkelen van producten. Het moet een verbetering van het dierwelzijn zijn, ten opzichte van de huidige situatie. Speerpunten zijn een goede benadering van het natuurlijk gedrag van de dieren, vermindering van stress en een gezonde leefomgeving.

 

Duurzaam

Het is van groot belang dat we onze verantwoordelijkheid nemen om deze mooie wereld ook voor de volgende generaties mooi te houden en waar mogelijk nog een stukje mooier te maken. Dit doen we door duurzaamheid te integreren in zowel onze eigen bedrijfsvoering, als in de producten die we voortbrengen. Hierbij maken ook de kleine verbeteringen een groot verschil.

 

Enkele voorbeelden van de bijdrage die we leveren door ons werk goed te doen:

  • Door te zorgen dat de mestschuiven en stalrobots optimaal functioneren worden de stallen goed schoon gehouden. Dit resulteerd in verminderde uitstoot van schadelijke gassen en een hogere diergezondheid en dierwelzijn.
  • Melkmachines en stalinrichting die correct zijn geïnstalleerd gaan langer mee en verbruiken minder energie door een optimale afstelling van bijvoorbeeld de pompen en de electronica.

 

Ook intern wordt er waar mogelijk aandacht geschonken aan het milieu. Ook hiervan enkele voorbeelden:

  • Het werkgebeid van met name The Dairy Engineers is erg groot, zo niet wereldwijd. Toch leidt dit niet tot extra uitstoot van CO2, door efficiënt werken. Wanneer The Dairy Engineers een project ver van huis hebben maken zij doorgaans minder kilometers dan een monteur die vlakbij huis werkt. Dit komt door de langere werkdagen en het verblijf in hotels nabij de werkplek.
  • Het wagenpark met jonge bussen moet bijdragen aan minder uitstoot. Bij de aanschaf van de bussen is gelet op emissie, maar ook aande inrichting is veel aandacht besteedt met als doel om voldoende voorraden in de auto te hebben om efficient te werken, maar niet teveel om niet zwaarder dan noodzakelijk voor het dagelijks werk. Wanneer er echt veel voorraad mee moet naar een klus gaat daarvoor een aanhanger mee. Wanneer de klus meerdere dagen of weken duurt blijft de aanhanger op de klus staan, waardoor er weinig kilometers gemaakt worden met onnodige ballast.
  • Tijdens de bouw van de werkplaats, het magazijn en kantoor is beter geïsoleerd dan voorgeschreven. Hierdoor is 's zomers geen koeling nodig en duurt het langer voordat er verwarmd moet worden. Wanneer er dan verwarmd moet worden is dit ook niet schadelijk. Sinds het najaar van 2014 zorgt een houtvergasser in combinatie met zonneboilers voor voldoende warmte om de ruimtes te verwarmen en zelfs de wasmachine te voorzien van warm water. Het hout voor de houtvergasser is verpakkingsmateriaal (pallets) en biomassa van eigen terrein.
  • De buitenverlichting is groene LED verlichting die alleen aangaat bij beweging. Groene verlichting is het minst hinderlijk voor dieren.

 

Dubio: Graag zouden we bij ESL stroom gaan produceren met PV cellen. Hiervoor hebben we een geschikt dak, maar dit dak ligt in de schaduw van enkele grote bomen. Voorlopig leggen we dan ook geen PV cellen op dit dak omdat de bomen ook bijdragen aan een mooiere wereld.

ESL-agri
Lange Meent 13
4121 KM Everdingen
The Netherlands +31 (0)347-352128